Akce

ZÁŘÍ

Nábor do kroužků, odevzdávání přihlášek do 27. 9., informace k nabízeným činnostem

ŘÍJEN

2. 10. Zahájení činnosti zájmových kroužků

18. 10. Setkání seniorů, od 14 hodin, klubovna DDM

31. 10. Halloweenský lampionový průvod od zelené lávky, od 17,00, startovné 50,- Kč

LISTOPAD

30. 11. Mikulášská nadílka v DDM, od 16,30 do 18 hodin, nutné přihlásit pro zajištění balíčků, příspěvek na balíček 70,- Kč

PROSINEC

13. 12. Vánoční setkání se seniory, od 14 hodin, klubovna DDM

ÚNOR

2. 2. Pololetní prázdniny, vyrábění pro 1. – 5. tř., 9 – 12, Valentýnské dárečky

19. – 25. 2. Příměstský tábor pro děti od 1. do 5. třídy – výlety a poznávání

BŘEZEN

13. 3. Velikonoční setkání se seniory, od 14,00 v dílně DDM

28. 3. Velikonoční vyrábění pro děti

DUBEN

26. 4. Čarodějné odpoledne

KVĚTEN

18. 5. Odpoledne s Kopretinou, vystoupení zájmových kroužků v Plaském kulturním

středisku, ukázky z činnost DDM, od 14,00, vstupné dobrovolné

ČERVEN

14. 6 – ukončení pravidelné činnosti

ČERVENEC – tábory

V průběhu července dva příměstské tábory

21. – 27. 7. Pobytový tábor pro děti od 1. do 7. třídy

 

Podrobné informace k jednotlivým činnostem budou upřesněny na letáčcích, webových stránkách a v rozhlase.