Akce

BŘEZEN

27. 3. Keramický seminář pro mládež a dospělé, od 17 hodin

DUBEN

10. 4. Velikonoční setkání se seniory, od 14 hodin, klubovna DDM

18. 4. Velikonoční prázdniny: Zelený čtvrtek – velikonoční pečení a vyrábění

26. 4. Čarodějné odpoledne pro děti, ve spolupráci s městskou knihovnou v Plasích, soutěže

a opékání buřtů, od 16 hodin start v hospodářském dvoře

KVĚTEN

 

31. 5. Den dětí ve spolupráci s několika místními organizacemi

ČERVEN

14. 6. Ukončení činnosti kroužků

ČERVENEC

12. – 21. 7. Letní tábor pro děti, Soseň u Jesenice, téma „České svátky“

26. – 30. 8. Příměstský tábor pro děti, téma „Anglicky hravě“