Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Název

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace

 

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Město Plasy, Plzeňská 285, 331 01 Plasy

 

3. Organizační struktura

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Dům dětí a mládeže Kopretina Plasy, příspěvková organizace

Stará cesta 407

331 01 Plasy

 

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 13:00 – 17:00 hod.

Středa 13:00 – 17:00 hod.

 

4.4 Telefonní čísla

Ředitelna: 373 322 255

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.ddmplasy.cz

 

4.6 Adresa e-podatelny

ddmplasy@seznam.cz

 

4.7 RED IZO

691010030

 

4.8 Datová schránka

om9iv3

 

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 4348621359/0800

 

6. IČ

05579732

 

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program – k dispozici v ředitelně DDM Kopretina.

Vnitřní řád DDM Kopretina – k dispozici v ředitelně DDM Kopretina.

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet pro rok 2019 je uveden ZDE.

 

9. Žádosti o informace
Informace lze žádat v ředitelně školy v úředních hodinách.

 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách.

Postup při podání

 

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně v ředitelně školy nebo pomocí datové schránky.

 

12. Formuláře ke stažení

Přihláška na rok 2018/2019

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

 

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb.
Zákon č. 250/2000 Sb.
Vyhláška č. 74/2005 Sb.
Vyhláška č. 106/2001 Sb.

 

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

 

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 ZDE.

 


 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Ondřej Blail, analytik a pověřenec pro ochranu osobních údajů

adresa: GDPR služby s.r.o., Březenecká4808, 43004 Chomutov

email: ondrej.blail@gdpr-služby.cz

telefon: 602 283 989